PHP

Conectar a túa páxina á base de datos MySQl

1º- Crea un arquivo, aloxado no servidor ( /var/www/html ) que se chame por exemplo ‘conexion.php’ así:
mousepad /var/www/html/ conexion.php


2º- Nese arquivo temos que introducir o código de conexión, onde tes que indicar o nome do host, o nome de usuario, a contrasinal de MySql e o nome da base de datos.
Polo tanto, o código ten que quedar mais ou menos así:


<?php

header("Content-Type: text/html;charset=utf-8");

error_reporting(E_ALL);

$link = new mysqli('localhost', '
usuario ', ' contrasinal ', ' nome_da_base_datos ');

if ($link -&gt connect_errno) {

die( "
Fallou a conexión a MySQL : (" . $link -&gt mysqli_connect_errno() . ") " . $link -&gt mysqli_connect_error());

}

else{

$link-&gtquery("SET NAMES 'utf8'");

}

?>Substitúe usuario,contrasinal e nome_da_base_datos, polos datos correctos e garda os cambios.


3º- Finalmente, para abrir a base de datos dende calquera páxina, so tes que chamar a ese arquivo así:


<?php include(" conexion.php "); ?>

Dejar una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *