Crear un dominio na rede Tor

febrero 17, 2021 Por admin 0

Para crear un dominio na rede Tor, tes que ter instalado un servidor LAMP.

Se non o tes, procura como facelo nesta mesma páxina e instálao.

1º- Abre o terminal coma root.
2º- Escribe:
apt-get install screen build-essential libevent-dev openssl zlib1g-dev libssl-dev

3º- Preme ‘intro’ e agarda ata que remate. Despois pecha o terminal.

4º- Crea unha carpeta na home do usuario chamada ‘tor’.

5º- Abre o terminal coma usuario normal e móvete a esa carpeta con esta sintaxe:
cd /home/user/tor

6º- Abre o navegador da internet e entra neste enderezo:
https://www.torproject.org/dist/

Nese enderezo, podes ver cal é a versión máis recente.

Supoñamos que é a ‘tor-0.2.4.26.tar.gz’.

7º- O descargas escribindo no terminal:
wget https://www.torproject.org/dist/tor-0.2.4.26.tar.gz

8º- Preme ‘intro’ e agarda ata que remate.

9º- Escribe:
tar zxf tor-0.2.4.26.tar.gz

10º- Preme ‘intro’.

10º- Móvete á carpeta recen creada así:
cd tor-0.2.4.26

11º- Escribe:
./configure && make

12º- Preme ‘intro’ e agarda ata que remate.

13º- Entra no terminal coma root.

14º- Escribe:
cd /home/usuario/tor/tor-0.2.4.26/

15º- Preme ‘intro’.

16º- Escribe:
make install

17º- Preme ‘intro’.

18º- Escribe:
cd src/config

19º- Preme ‘intro’.

20º- Escribe:
cp torrc.sample torrc

21º- Preme ‘intro’.

22º- Escribe:
mousepad /usr/local/etc/tor/torrc

O mousepad é un editor de texto plano, pero podes empregar outro calquera, sempre que sexa de texto plano.

23º- No arquivo aberto no editor de texto, procura a seguinte liña:
This section is just for location-hidden services

24º- Ao final dese apartado, escribe:
HiddenServiceDir /home/usuario/tor/hidden_service/

HiddenServicePort 80 127.0.0.1:56000

O número 56000 é o porto que pos á escoita, pode ser un calquera agás os que estean ocupados polo sistema.

25º- Garda os cambios e pecha o editor.

26º- Escribe:
mousepad /etc/apache2/sites-available/000-default.conf

27º- Preme ‘intro’.

28º- Neste arquivo hai que mudar a liña que pon:
<VirtualHost *:80>

por

<VirtualHost *:56000>

29º- Garda os cambios e pecha o editor.

30º- Escribe:
mousepad /etc/apache2/ports.conf

31º- Preme ‘intro’.

Debaixo de Listen 80 escribe:
NameVirtualHost 127.0.0.1:56000

Listen 127.0.0.1:56000

32º- Garda os cambios e pecha o editor.

33º- Escribe:
/etc/init.d/apache2 restart

34º- Preme ‘intro’.

35º- Pecha o terminal e despois ábreo de novo para entrar coma usuario normal.

36º- Escribe:
tor &

37º- Preme ‘intro’.

Isto fai visible o teu novo dominio na rede Tor e se non tiñas creado o dominio, créao.

A páxina tes que aloxala en /var/www/html

Para verlo mellor, podes botar unha ollada ao meu vídeo en https://youtu.be/fY6_vAUg_as