Capturas de pantalla incluíndo menús emerxentes

febrero 17, 2021 Por admin 0

Escribe no terminal:
sleep 10; import -window root file.png

Isto dáche 10 segundos para abrir o aplicativo e despregar o menú emerxente.

O arquivo ‘ file.png ’ quedará gardado na carpeta dende onde se invocou ao comando. Captura toda a pantalla.