Facer copia de seguridade do Firefox

febrero 17, 2021 Por admin 0

1º- Abre todos os marcadores do Firefox.

2º- Seleccionar ‘Importar e crear copia de seguranza’ e despois ‘Copia de seguranza’.

Con isto teremos unha copia de seguranza dos marcadores, pero aínda queda a copia das contrasinais.

3º- Abre o explorador de arquivos e móvete á carpeta ‘ /home/usuario/.mozilla/firefox/mx81ynf9.default ‘.

Este arquivo pode ter outro nome con outras letras.

4º- Garda os arquivos ‘ key3.db ‘ e ‘ logins.jso n’.

Esas son as copias de seguridade.

Podes botar unha ollada ao meu vídeo en https://youtu.be/0QMBOMfMyNE