Instalar as GuestAdditions de VirtualBox

febrero 17, 2021 Por admin 0

1º- Arranca a máquina virtual.

2º- Abre o terminal da máquina virtual coma root.

3º- Escribe:
apt-get update

4º- Preme ‘intro’.
5º- Escribe:
apt-get upgrade

6º- Preme intro e agarda ata que remate.
7º- Escribe:
apt-get install build-essential

8º- Preme ‘intro’ e agarda ata que remate.
9º- Escribe:
apt-get install linux-headers-$(uname -r) dkms

Se non atopa o paquete, fai unha procura para ver cal é a última versión e a instalas asi:

apt-get install linux-headers-4.19.0-13-amd64

Supoñendo que sexa esa a versión.

10º- Preme ‘intro’ e agarda ata que remate.
11º- Reinicia a máquina virtual.
12º- Abre o terminal da máquina virtual coma root.
13º- Escribe:
apt-get install module-assistant

14º- Preme ‘intro’ e agarda ata que remate.

15º- Escribe:
m-a prepare

16º- Preme ‘intro’ e agarda ata que remate.
Agora hai que instalar a imaxe das GuestAdditions.

17º- Coa máquina virtual funcionando, vai ao menú de enriba, selecciona ‘Devices’ e despois ‘Insert Guest Additions CD image…’.

Aparecerá unha icona dun CD no escritorio.
18º- Abre o seu contido cun administrador de arquivos.
19º- Copia a URL (ruta da imaxe).
20º- Abre o terminal da máquina virtual coma root e móvete a esa carpeta.
21º- Escribe:
sh ./VboxLinuxAdditions.run

Se non che deixa, copia o arquivo a outra carpeta, dalle os permisos necesarios e volve a executalo.

22º- Preme ‘intro’ e agarda ata que remate.

23º- Reinicia a máquina virtual.

Ver vídeo en https://youtu.be/BadAtBdPYYM