Listar o contido dunha carpeta en Linux

febrero 17, 2021 Por admin 0

1º.- Para listar o contido visible (sen arquivos ocultos) dunha carpeta escribe:
ls

2º.-Para listar o contido dunha carpeta amosando permisos, propietario, data de creación e tamaño, escribe:
ls -l

3º.- Para listar o contido de todos os arquivos incluíndo os ocultos, escribe:
ls -laxo

4º.- Para listar todo o contido da carpeta e as súas subcarpetas, escribe:
ls */

5º.- Para listar arquivos dunha determinada extensión, por exemplo ‘txt’, escribe:
ls *.txt

Despois de cada comando, hai que premer ‘intro’.

Ver vídeo en https://youtu.be/60e7se5zheQ