Mudar carpeta do ‘localhost’ no Apache

febrero 17, 2021 Por admin 0

1º- Onde queiras aloxar o localhost, tes que crear unha carpeta chamada ‘ www ‘.

2º- Entra no terminal coma root e escribe:
mousepad /etc/apache2/sites-available/000-default.conf

O ‘ mousepad ‘ é un editor de texto plano, pero podes empregar outro calquera, sempre que sexa de texto plano.

3º- Cambia a liña que pon:
DocumentRoot /var/www/html

por

DocumentRoot /new_folder/www

4º- Despois desa liña engade:
<Directory /new_folder/www>
Require all granted
</Directory>

4º- Garda os cambios e pecha o editor.

5º- Escribe:
/etc/init.d/apache2 restart

6º- Preme ‘intro’

Ver vídeo en https://youtu.be/VENAMYu7wtg