Procurar arquivos cun texto no seu contido

febrero 17, 2021 Por admin 0

Neste exemplo, procuramos arquivos dende o directorio raíz (/), pero pódese procurar a partires de calquera carpeta.

1º- Escribe:
grep -r -i “string” /

2º- Preme intro e agarda os resultados.

Ver vídeo en https://youtu.be/MYsn9UZuHKM