Abrir ficheiros de texto con Gambas

febrero 18, 2021 Por admin 0

As veces precisas abrir ficheiros de texto para sacar ou introducir información.

A sintaxe para abrir ficheiros é:

Arquivo = OPEN Nome_do_arquivo FOR [READ | INPUT] [WRITE | OUTPUT] [CREATE | APPEND]
O que vai entre corchetes é opcional.

Os operadores serven para indicar como e para que se abre o arquivo e teñen o seguinte significado:

READ ou INPUT para ler datos (INPUT con buffer intermedio)
WRITE ou OUTPUT para escribir datos

CREATE se non existe o ficheiro crease e si non se pon esta palabra e o ficheiro non existe, dará erro.
APPEND os datos engádense ao final do ficheiro