Calcular a raíz cúbica dun número con Gambas

febrero 18, 2021 Por admin 0

Para calcular a raíz cúbica dun número, tes que empregar esta sintaxe:

Cbr(number)

Por exemplo:
Message(Cbr(27))

Devolverá 3.