Mudar o punteiro do rato en Gambas

febrero 18, 2021 Por admin 0

Na fiestra superior dereita, atópanse as propiedades do obxecto seleccionado.

Nesta fiestra procura a propiedade « Mouse » e selecciona o punteiro que queiras.