Comprobar se a expresión é un valor data/hora con Gambas

febrero 18, 2021 Por admin 0

Para comprobar se a expresión é un valor data/hora, tes dúas funcións ca seguinte sintaxe:

IsDate(expression)
Date?(expression)


Exemplo:
Message(IsDate(1))