Comprobar se unha expresión é nula con Gambas

febrero 18, 2021 Por admin 0

Hai dúas funcións coa seguinte sintaxe:

IsNull(expression)
Null?(expression)


Pode devolver:
a) A constante NULL.
b) Unha referencia nula a un obxecto.
c) Unha cadea de lonxitude cero.
d) Unha data nula.
e) Un variant non inicializado.

Por exemplo:
Message(IsNull(""))

Podes ver o meu vídeo en:

https://youtu.be/tvTg8AKhQm0