Controlador de fluxo If…Then…Else en Gambas

febrero 18, 2021 Por admin 2

O código adoita executarse de enriba a abaixo, pero as veces temos que volver atrás, repetir código ou tomar decisións e isto faise coas sentencias de control de fluxo.

Esta é a sentencia coa que podemos tomar decisións avaliando unha ou varias expresións.

A súa sintaxe e a seguinte:

If condition1 [And | Or condition] Then

sentence1

Else If condition2 Then

sentence2

Else

sentence3

End if

Isto en linguaxe humana quere dicir:

O If —– Si se cumpre á condición 1, executa a sentencia 1 (os corchetes queren dicir que é opcional).

O Elseif —– Se non se cumpren as condicións anteriores, pero cumpre á condición actual, executa a sentencia 2

Else —– Se non se cumpre ningunha das condicións anteriores, executa a sentencia 3.

Pode haber If aniñados como se amosa no exemplo seguinte:

Dim Idade as Integer

If Idade<3 Then

Message(“Bebé”)

Else If Idade>2 And Idade<=12 Then

Message(“Neno ou nena”)

Else If Idade>12 And Idade<=17 Then

If Idade=16 then

Message(“Xa podes ir á cadea”)

Else

Message(“Xoven”)

End if

Else If Idade=18 Then

Message(“Parabéns, xa podes votar”)

Else

Message(“Adulto”)

End if