Conversión de datos con Javascript

febrero 18, 2021 Por admin 0

En moitas linguaxes se unha variable toma valores de texto e despois quérese facer que tome números, resulta imposible facelo. Non é o caso de JavaScript xa que realiza conversións implícitas.

Exemplo:

var x=”50” // x é unha variable de texto
var y=30 // y é unha variable numérica
z1=x+y // z1 é variable de texto e vale “5030”
z2=y+x // z2 é numérica e vale 80

Dependendo de cal sexa o primeiro operando, determinase o tipo de resultado.