Converter a minúsculas en Gambas

febrero 18, 2021 Por admin 0

Para converter unha cadea de texto a minúsculas, tes que empregar a sintaxe:

Lcase$(string)

Por exemplo:

Lcase$("Gambas")

Devolverá «gambas«.