Eliminar espazos en branco no inicio con Gambas

febrero 18, 2021 Por admin 0

Hai dúas funcións coa seguinte sintaxe:

LTrim$(string)
LTrim(string)

Exemplo:
Message(LTrim$(" gambas"))

Amosará a mensaxe «gambas».