Eliminar espazos en branco dunha cadea con Gambas

febrero 18, 2021 Por admin 0

Para eliminar todos os espazos en branco dunha cadea, tes dúas funcións coa seguinte sintaxe:

Trim$(string)
Trim(string)

Exemplo:
Message(RTrim$(" gam bas "))