Establecer o valor máximo dun obxecto SpinBox

febrero 18, 2021 Por admin 0

Na fiestra superior dereita, atópanse as propiedades do obxecto seleccionado.

Nesta fiestra procura a propiedade «MaxValue» e ponlle o valor apropiado.