Establecer o valor mínimo dun obxecto SpinBox

febrero 18, 2021 Por admin 0

Na fiestra superior dereita, atópanse as propiedades do obxecto seleccionado.

Nesta fiestra procura a propiedade «MinValue» e ponlle o valor apropiado.