Establecer se é de só lectura en Gambas

febrero 18, 2021 Por admin 0

Na fiestra superior dereita, atópanse as propiedades do obxecto seleccionado.

Nesta fiestra procura a propiedade «ReadOnly«.

Se está en «true«, o obxecto será só de lectura e se está en «false» será de lectura e escritura.