Crear funcións con Gambas

febrero 18, 2021 Por admin 0

Executan operacións para devolver un ou varios valores ou ningún.

As funcións decláranse ao final deste xeito:

Public Function function_name(value, value) As datatype
sentences
Return value
End

Os values, son os valores que recibe a función, e o resultado das operacións devólvense con Return.

Isto no caso de que se lle pasen, se non se lles pasa, a sintaxe é así:

Public Function function_name()
sentences
Return
End


Tamén, pódese declarar «Private» na vez de «Public«.

E para chamar á función sen pasar valores, faise así:

function_name()