Funcións para tipo de datos en Gambas

febrero 18, 2021 Por admin 0

IsNumber( expression ) —– Devolve True si a expresión pódese avaliar coma un número.

IsDate( expression ) —– Devolve True si a expresión pódese avaliar coma Data/hora.