Funcións para tipo de datos en Gambas

febrero 18, 2021 Por admin 0

IsNumber(expression) —– Devolve True si a expresión pódese avaliar coma un número.

IsDate(expression) —– Devolve True si a expresión pódese avaliar coma Data/hora.