Incluír JavaScript nun documento HTML

febrero 18, 2021 Por admin 0

Para facer que un documento HTML inclúa instrucións en Javascript debese facer uso da etiqueta <SCRIPT> deste xeito:

<script language=”JavaScript”>
código javascript
</script>

Si queres incluír un arquivo JavaScript externo, faise así dentro do HEAD:

<script language=”Javascript” src=”arquivo.js”>

arquivo.js ten que estar aloxado no mesmo sitio que o documento HTML.