Ler ou establecer un valor a unha propiedade en Gambas

febrero 18, 2021 Por admin 0

Para ler a sintaxe é a seguinte:

var=object.property

Ou se queres que o amose nunha mensaxe

Message.Info(object.property)

E se queres establecer o valor dunha propiedade, a sintaxe é:

object.property=value