Normas de escritura en JavaScript

febrero 18, 2021 Por admin 0

As liñas de código terminan co signo de punto e coma (;).

Javascript distingue entre maiúsculas e minúsculas.

As chaves ({ e }) permiten agrupar código.