Obter a lonxitude dun texto con Gambas

febrero 18, 2021 Por admin 0

Para obter a lonxitude dunha cadea de texto, tes que empregar a sintaxe:

Len(string)

Por exemplo
Len("Gambas")

Devolverá 6.