Obter o binario dun número con Gambas

febrero 18, 2021 Por admin 0

Sintaxe:

Bin$(number[,dixit])

Si se especifica Díxitos, engádense os ceros necesarios á esquerda para completar o número de díxitos indicados.

Exemplo:
Message(Bin$(77))