Obter o hexadecimal dun número con Gambas

febrero 18, 2021 Por admin 0

Sintaxe:

Hex$(number[,digits])

Si se especifica digits, engádense os ceros á esquerda necesarios para completar o número de díxitos.

Exemplo:
Message(Hex$(1972))