Obter o carácter dun código ASCII con Gambas

febrero 18, 2021 Por admin 0


¡Precaución! Gambas emprega UTF-8 como codificación interna, polo que un carácter co código 128 ou superior non ten o mismo significado que noutras codificacións, como -1.


Hai dúas funcións ca seguinte sintaxe:

Caracter = Chr$(Código)
Caracter = Chr(Código)

Exemplo:
Message(Chr$(65))