Obter o coseno hiperbólico dun número con Gambas

febrero 18, 2021 Por admin 0

Para obter o coseno hiperbólico dun número tes a sintaxe:

Cosh(number)

Por poñer un xemplo:
Message(Cosh(1))