Obter o día dun valor Data con Gambas

febrero 18, 2021 Por admin 0

Para obter o día dun valor Data tes a sintaxe:

Day(Date)

Por poñer un exemplo:
Message(Day(Now))

devolverá o dia actual.