Operacións matemáticas

+,-,* e /, úsanse respectivamente para sumar, restar, multiplicar e dividir

Emprégase deste xeito:

Variable3=Variable1+Variable2
Variable3 tomará o valor produto da suma de Variable1 mais Variable2

^ é o operador de potencia, por exemplo:

Variable=4 ^ 3
Variable collerá o valor 64.

A maiores tes os operadores:

Div : Devolve a parte enteira dunha división, por exemplo 9 Div 4 = 2

e

Mod ou % : Devolve o resto dunha división, por exemplo 9 Mod 4 = 1 .

E para casos máis complexos temos as seguintes funcións:

Abs( expresión ) —– Devolve o valor absoluto dunha expresión
Int( expresión ) —– Devolve a parte enteira dunha expresión
Max( expresión 1 , expresión 2… ) —– Devolve o número maior das expresións dadas
Min( expresión 1 , expresión 2… ) —– Devolve o número menor das expresións dadas
Round( expresión [, decimais ]) —– Redondea a expresión coa cantidade de decimais indicados
Os corchetes indican que é opcional.

Rnd([ número mínimo , número_máximo +1]) —– Se non se pon ningún número, devolverá un número float pseudoaleatorio entre 0 e 1. Si se pon un só número, devolverá un número pseudoaleatorio float entre 0 e o número posto. Si se pon dous números, devolverá un número pseudoaleatorio float entre número_mínimo e número_máximo.

Para simular unha tirada dun dado, sería así:

CInt(Rnd(1,7))

Para que o número sexa aleatorio, Rnd ten que ir despois de RANDOMIZE que colle a semente do número aleatorio dos milisegundos do reloxo do sistema. RANDOMIZE non ten argumentos e é aconsellable poñelo só unha vez antes cos Rnd() .

Comentarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *