Posicionar horizontalmente un obxecto en Gambas

febrero 18, 2021 Por admin 0

Na fiestra superior dereita, atópanse as propiedades do obxecto seleccionado.

Nesta fiestra procura a propiedade « X » e ponlle a medida en píxeles que queiras.