Gambas

Tipos de variables

Boolean : acepta dous valores True e False ou 0 e -1.

Byte : positivos de 0 a 255.

Short : enteiro de -32768 a 32767

Integer : enteiro de -2147483648 a 2147483647

Long : enteiro de -9223372036854775808 a 9223372036854775807.

Single : con decimais de -1,7014118E+38 a 1,7014118E+38.

Float : con decimais de -8,98846567431105E+307 a 8,98846567431105E+307.

Date : almacena un valor de Data/Hora.

String : garda unha cadea de texto.

Variant : almacena calquera dato (non recomendable).

Unha variable dun tipo de datos, só pode conter ese tipo de datos.

Dejar una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *