Trocar unha subcadea por outra con Gambas

febrero 18, 2021 Por admin 0

Hai dúas funcións ca seguinte sintaxe:

Replace$(string,pattern,string)
Replace(string,pattern,string)

Se o texto é nulo, devolve unha cadea nula.

Se o Patrón é nulo, devolve a Cadea orixinal.

Exemplo:
Message(Replace$("Gambas is a cool basic","bas","BAS"))