Caracteres especiais en PHP

febrero 19, 2021 Por admin 0

Estes son os caracteres especiais que podes empregar:

\n —– Nova liña
\r —– Salto de carro
\t —– Tabulación horizontal
\ \-—- Barra invertida
\$ —– Signo de dolar
\" —– Comiñas dobres