Comprobar de que tipo é unha variable con PHP

febrero 19, 2021 Por admin 0

A sintaxe é:
gettype(variable);

Esta función, devolve directamente o tipo de variable que se lle pasa como argumento. Os tipos posibles son integer, double, string, array, object e unknown (descoñecido).