Comprobar de que tipo é unha variable

A sintaxe é:
gettype( variable );

Esta función, devolve directamente o tipo de variable que se lle pasa como argumento. Os tipos posibles son integer , double , string , array, object e unknown (descoñecido).

Comentarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *