Comprobar se un valor non e numérico con Javascript

febrero 19, 2021 Por admin 0

Para comprobar se unha expresión contén un valor non numérico, tes que empregar a sintaxe:
isNaN(expresión);

Devolve «true» se o valor non é numérico.