Comprobar se unha variable é un enteiro con PHP

febrero 19, 2021 Por admin 0

Hai tres funcións para iso, a súa sintaxe é:
is_int(var);
is_integer(var);
is_long(var);


Obtén o valor verdadeiro se a variable contén un número enteiro.