Comprobar se unha variable é un obxecto con PHP

febrero 19, 2021 Por admin 0

Para comprobar se unha variable é un obxecto, tes que empregar a sintaxe:
is_object(var);

Obtén o valor verdadeiro se a variable é un obxecto.