Comprobar se unha variable contén un número con PHP

febrero 19, 2021 Por admin 0

A sintaxe é:
is_numeric(variable);

Obtén o valor verdadeiro se a variable contén un valor numérico.