Controlador de fluxo for con PHP

febrero 19, 2021 Por admin 0

O código adoita executarse de enriba a abaixo, pero as veces temos que volver atrás, repetir código ou tomar decisións e isto faise coas sentencias de control de fluxo.

Moitas veces, precisarás facer as mesmas operacións un número determinado de veces.
Entón a sentencia “For” é a que precisas.

Sintaxe:
for(initiation; condition; increase){
..instructions
}

Exemplo:
for($x=1;$x<11;$x++){
echo $x;
$x++;
}


Amosa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10