Controlador de fluxo if…else if…else con Javascript

febrero 19, 2021 Por admin 0

O código adoita executarse de enriba a abaixo, pero as veces temos que volver atrás, repetir código ou tomar decisións e isto faise coas sentencias de control de fluxo.

Esta é a sentencia coa que podemos tomar decisións avaliando unha ou varias expresións.

A súa sintaxe é a seguinte:

if(condición){
..código que executa si a condición é certa
}
else if(
condición){
..código que executa si a condición é certa e a anterior falsa
}
else{

..código que executa si as condicións anteriores son falsas
}

Admítese dentro dunha instrución «if«, colocar outra instrución «if«. A isto chámaselle “aniñar” condicións if.