Controlador de fluxo while con PHP

febrero 19, 2021 Por admin 0

O código adoita executarse de enriba a abaixo, pero as veces temos que volver atrás, repetir código ou tomar decisións e isto faise coas sentencias de control de fluxo.

Serven para repetir operacións dependendo dunha condición.

A sintaxe é a seguinte:
while(condition){
..instructions
}


Exemplo:
$x=1;
while($x<11){
echo $x;
$x++;
}

Amosa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10