Converter unha cadea de caracteres nun array con PHP

febrero 19, 2021 Por admin 0

Para converter unha cadea de caracteres nun array emprega a sintaxe:
explode(separator,string[,limit]);

Poe exemplo:

$Array = explode(",","Alberto,Elena,Juan,Federico,Ángela,Rosa");