Copiar, borrar e renomear ficheiros con PHP

febrero 19, 2021 Por admin 0

A función copy() serve para facer unha copia física dun ficheiro noutro. Para poder realizar esta operación, o ficheiro orixinal non pode estar aberto. Esta función devolve o valor lóxico True si se puido realizar a operación sen problemas ou False se non se puido.

A súa sintaxe é:
copy(" nome_do_ficheiro_orixinal ", " nome_do_ficheiro_destino ");

A función unlink() serve para borrar fisicamente un ficheiro. Para poder realizar esta operación, o ficheiro orixinal non pode estar aberto. Esta función devolve o valor lóxico True si se puido realizar a operación sen problema ou False no caso contrario.

A súa sintaxe é:
unlink( ficheiro );

A función rename( ) serve para renomear un ficheiro. Para poder realizar esta operación o ficheiro orixinal non pode estar aberto. Esta función devolve o valor lóxico True si se puido realizar a operación sen problemas ou False no caso contrario.

A sintaxe é a seguinte:
rename(" nome_orixinal "," novo_nome ");