Escribir un comentario con PHP

febrero 19, 2021 Por admin 0

Os comentarios dunha soa liña, van precedidos de // ou # .

Se precisas poñer un comentario multiliña, tes que poñer /* antes do comentario e */ ao final deste.