Establecer a aliñación do texto con CSS

febrero 19, 2021 Por admin 0

Para establecer a aliñación do texto tes que empregar a sintaxe:
text-align: left || right || center || justify;

Por exemplo:
text-align: right;