Establecer a cor do texto con CSS

febrero 19, 2021 Por admin 0

Para establecer a cor do texto tes que empregar a sintaxe:
color: color;

Por exemplo:
color: red;
Isto estabrece a cor de letra en vermello.